I. Üzemeltetői adatok

Cégnév: Tengyelné Harangi Mária Sára egyéni vállalkozó
Székhely: 4030 Debrecen, Erdész u. 16.
Nyilvántartási szám: 05274346
Adószám: 58231245-2-29
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11738008-20242619-00000000
Telefonszám: +36 30 9987227
E-mail: info@tengyeltextil.hu

II. Tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
SWIFT kód: CIBHHUHB

III. Általános Szerződési Feltételek

 1. A webáruházban történő vásárlás esetén az Eladó és a Vevő között adásvételi és szállítási szerződés jön létre, amelyre az Általános Szerződési Feltételek az irányadóak. A megkötött szerződés írásban foglaltnak, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. A megrendelések leadása az Eladó internetes áruházában kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.tengyeltextil.hu weboldalon. Telefonon,  e-mailen, levélben leadott rendeléseket az Eladó nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, információkat az Eladó szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.
 3. Megrendelt árunak csak a Kosárban szereplő termékek minősülnek. A Kosár tartalma mindaddig módosítható, amíg a ’Pénztár’ menüpont alatt a „Megrendelés elküldése” gombbal nem véglegesíti a Vevő a vásárlást. A böngészőben cookie-k használatának engedélyezése szükséges a Kosár használatához. A megrendelés véglegesítésével (ráutaló magatartás) Ön elfogadja jelen Szerződés feltételeit.
 4. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Eladó a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett termék vagy termékek ellenértékét visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 5. A megrendelés menete: A megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az adásvételi szerződés feltételeit, amely a megrendelést visszaigazoló e-mail kézhezvételekor jön létre, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Megrendelését rendszerünk rendelési számmal látja el, és egy automatikus visszaigazolást küld e-mail formájában 24 órán belül. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési számot. A megrendelése csak ezen rendelési szám megérkezését követően érvényes, amennyiben az Eladó ezt nem teszi meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötelezettség alól, vagyis a vásárlási kötelezettség alól.
 6. A vásárlási folyamat során lehetőség van az adatbeviteli hibák javítására, a „Vissza” gombra kattintva. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintás után a webáruház főoldalának fejlécében található Kapcsolat menüpontban tudja jelezni felénk az adatmódosítási igényeit.
 7. Vételár: Árainkat minden esetben forintban adjuk meg. A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó vételára, mely tartalmazza a mindenkor aktuális Általános Forgalmi Adót is.
 8. A megrendelt termékről vagy termékekről minden esetben számlát állítunk ki, melyet nyomtatott formában csatolunk a megrendelt termék(ek) mellé. A számlát igény esetén elektronikus úton is el tudjuk küldeni.

IV. Fizetési módok

A webáruházunkban a fizetés utánvételes készpénzzel, banki előre utalással vagy bankkártyával (a Borgun biztonságos fizetési rendszerén keresztül) történik.

A banki előre utalás fizetési mód esetén a Vevő a visszaigazoló e-mailben megkapja az összes szükséges adatot az utaláshoz. A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik.

Amennyiben a Vevő a bankkártyás fizetési módot választja, a ’Pénztár’ menüpont alatt a „Megrendelés elküldése” gombra kattintás után automatikusan a Borgun biztonságos fizetési oldalára jut, és itt tudja kifizetni a rendelt termékeket, a megrendelést követően egy órán belül.

V. Szállítási módok

Amennyiben van készleten a rendelt termékből, a szállítási idő 2-3 munkanap. Amennyiben nincs készleten termék vagy előrendelésről van szó (utóbbi esetében az előrendelés záró dátumához viszonyítva), 7-10 munkanap, de ebben az esetben azonnal tájékoztatjuk a Vevőt a késésről és a várható kézbesítési időről.

 1. Házhoz szállítás: A webáruházunkból rendelt termék(ek)et futár (Sprinter futárszolgálat) szállítja ki a megadott címre, és a további kapcsolattartás is a futárszolgálat ügyfélszolgálatán keresztül zajlik. Nagy mennyiségű, heti rendszerességgel történő rendelés esetén  személyes kiszállítás történik. Kivételt képez ez alól a dunántúli országrészből történő rendelés ahova csak futárszolgálattal tudjuk elküldeni a megrendelt termék(ek)et.

A Sprinter futárszolgálat adatai:
Cégnév: SPRINTER futárszolgálat Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-660447
Adószám: 12263840-2-43
Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
E-mail: info@sprinter.hu
Telefonszám: +36 1-347-3000

VI. Az Eladó és Vevő jogai és kötelezettségei (elállási jog)

 1. A webshopban történő vásárlás esetén a termék átvételétől számított 14 napon belül a fogyasztó elállhat a szerződéstől. E jogosultság azonban a Kormány rendelet alapján csak fogyasztókat illeti meg. Azaz, azokat a természetes személyeket, akik a szakmájukon, önálló foglalkozásukon vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.
 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés jóváhagyása részéről ajánlattételnek minősül, melyhez kötve van. Vevő a rendelésének jóváhagyásával elfogadja az Eladó Általános Szerződési Feltételeit, és adatkezelési szabályzatát. A szerződési feltételek be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

VII. A termék kicserélése

 1. Azon esetekben, ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során sérült meg, az Eladó azt 10 munkanapon belül kicseréli. Ha a kicserélendő termék nincs raktáron, vagy a Vevő nem kívánja igénybe venni ezt a lehetőséget, akkor a termék teljes vételárát visszatérítjük.
 2. Az Eladó szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak – a jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, nem szükséges a garancia érvényesítéséhez a vásárláskor kapott számla vagy annak másolata, önmagában a garanciajegy is elegendő. A jótállás időtartama alatt az Eladó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

VIII. A felelősség korlátozása

 1. Az Eladó megtesz mindent azért, hogy weboldalán (www.tengyeltextil.hu) megjelenő adatok (termékek ára, mennyisége, leírása, képe stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért az Eladó felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 2. Az Eladó nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 3. Az Eladó megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, ennek ellenére a weboldalunkon előfordulhatnak tartalmi és technikai hibák. Felelősségünk az alábbiak szerint kizárt bármilyen technikai eszköz meghibásodásánál, internetes hálózatban történő fennakadások esetén, melyek akadályozzák a webáruház rendeltetésszerű működését, használatát.

IX. Panaszügyintézés

 1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, elektronikus levelezési cím megegyezik a webáruház ügyfélszolgálati címével.
 2. A Vevő panaszát írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.
 3. A webáruház a panaszt kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a Vevőnek átadja, egyebekben pedig a 4. pont szerint jár el.
 4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) panaszt a webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a Vevő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemuta