• Ügyfélszolgálat: +36 30 591 7269 (H-P: 7:30-16:30) | tengyelne@gmail.com

Általános Szerződési Feltételek

I. Üzemeltetői adatok

Cégnév: Tengyelné Harangi Mária Sára egyéni vállalkozó
Székhely: 4030 Debrecen, Erdész u. 16.
Nyilvántartási szám: 05274346
Adószám: 58231245-2-29
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11738008-20242619-00000000
Telefonszám: +36 30 9987227
E-mail: info@tengyeltextil.hu

II. Tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
SWIFT kód: CIBHHUHB

III. Általános Szerződési Feltételek

 1. A webáruházban történő vásárlás esetén az Eladó és a Vevő között adásvételi és szállítási szerződés jön létre, amelyre az Általános Szerződési Feltételek az irányadóak. A megkötött szerződés írásban foglaltnak, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. A megrendelések leadása az Eladó internetes áruházában kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.tengyeltextil.hu weboldalon. Telefonon,  e-mailen, levélben leadott rendeléseket az Eladó nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, információkat az Eladó szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.
 3. Megrendelt árunak csak a Kosárban szereplő termékek minősülnek. A Kosár tartalma mindaddig módosítható, amíg a ’Pénztár’ menüpont alatt a „Megrendelés elküldése” gombbal nem véglegesíti a Vevő a vásárlást. A böngészőben cookie-k használatának engedélyezése szükséges a Kosár használatához. A megrendelés véglegesítésével (ráutaló magatartás) Ön elfogadja jelen Szerződés feltételeit.
 4. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Eladó a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett termék vagy termékek ellenértékét visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 5. A megrendelés menete: A megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az adásvételi szerződés feltételeit, amely a megrendelést visszaigazoló e-mail kézhezvételekor jön létre, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Megrendelését rendszerünk rendelési számmal látja el, és egy automatikus visszaigazolást küld e-mail formájában 24 órán belül. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési számot. A megrendelése csak ezen rendelési szám megérkezését követően érvényes, amennyiben az Eladó ezt nem teszi meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötelezettség alól, vagyis a vásárlási kötelezettség alól.
 6. A vásárlási folyamat során lehetőség van az adatbeviteli hibák javítására, a „Vissza” gombra kattintva. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintás után a webáruház főoldalának fejlécében található Kapcsolat menüpontban tudja jelezni felénk az adatmódosítási igényeit.
 7. Vételár: Árainkat minden esetben forintban adjuk meg. A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó vételára, mely tartalmazza a mindenkor aktuális Általános Forgalmi Adót is.
 8. A megrendelt termékről vagy termékekről minden esetben számlát állítunk ki, melyet nyomtatott formában csatolunk a megrendelt termék(ek) mellé. A számlát igény esetén elektronikus úton is el tudjuk küldeni.

IV. Fizetési módok

A webáruházunkban a fizetés utánvételes készpénzzel, banki előre utalással vagy bankkártyával (a Borgun biztonságos fizetési rendszerén keresztül) történik.

A banki előre utalás fizetési mód esetén a Vevő a visszaigazoló e-mailben megkapja az összes szükséges adatot az utaláshoz. A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik.

Amennyiben a Vevő a bankkártyás fizetési módot választja, a ’Pénztár’ menüpont alatt a „Megrendelés elküldése” gombra kattintás után automatikusan a Borgun biztonságos fizetési oldalára jut, és itt tudja kifizetni a rendelt termékeket, a megrendelést követően egy órán belül.

V. Szállítási módok

Amennyiben van készleten a rendelt termékből, a szállítási idő 2-3 munkanap. Amennyiben nincs készleten termék vagy előrendelésről van szó (utóbbi esetében az előrendelés záró dátumához viszonyítva), 7-10 munkanap, de ebben az esetben azonnal tájékoztatjuk a Vevőt a késésről és a várható kézbesítési időről.

 1. Házhoz szállítás: A webáruházunkból rendelt termék(ek)et futár (Sprinter futárszolgálat) szállítja ki a megadott címre, és a további kapcsolattartás is a futárszolgálat ügyfélszolgálatán keresztül zajlik. Nagy mennyiségű, heti rendszerességgel történő rendelés esetén  személyes kiszállítás történik. Kivételt képez ez alól a dunántúli országrészből történő rendelés ahova csak futárszolgálattal tudjuk elküldeni a megrendelt termék(ek)et.

A Sprinter futárszolgálat adatai:
Cégnév: SPRINTER futárszolgálat Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-660447
Adószám: 12263840-2-43
Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
E-mail: info@sprinter.hu
Telefonszám: +36 1-347-3000

VI. Az Eladó és Vevő jogai és kötelezettségei (elállási jog)

 1. A webshopban történő vásárlás esetén a termék átvételétől számított 14 napon belül a fogyasztó elállhat a szerződéstől. E jogosultság azonban a Kormány rendelet alapján csak fogyasztókat illeti meg. Azaz, azokat a természetes személyeket, akik a szakmájukon, önálló foglalkozásukon vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.
 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés jóváhagyása részéről ajánlattételnek minősül, melyhez kötve van. Vevő a rendelésének jóváhagyásával elfogadja az Eladó Általános Szerződési Feltételeit, és adatkezelési szabályzatát. A szerződési feltételek be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

VII. A termék kicserélése

 1. Azon esetekben, ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során sérült meg, az Eladó azt 10 munkanapon belül kicseréli. Ha a kicserélendő termék nincs raktáron, vagy a Vevő nem kívánja igénybe venni ezt a lehetőséget, akkor a termék teljes vételárát visszatérítjük.
 2. Az Eladó szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak – a jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, nem szükséges a garancia érvényesítéséhez a vásárláskor kapott számla vagy annak másolata, önmagában a garanciajegy is elegendő. A jótállás időtartama alatt az Eladó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

VIII. A felelősség korlátozása

 1. Az Eladó megtesz mindent azért, hogy weboldalán (www.tengyeltextil.hu) megjelenő adatok (termékek ára, mennyisége, leírása, képe stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért az Eladó felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 2. Az Eladó nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 3. Az Eladó megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, ennek ellenére a weboldalunkon előfordulhatnak tartalmi és technikai hibák. Felelősségünk az alábbiak szerint kizárt bármilyen technikai eszköz meghibásodásánál, internetes hálózatban történő fennakadások esetén, melyek akadályozzák a webáruház rendeltetésszerű működését, használatát.

IX. Panaszügyintézés

 1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, elektronikus levelezési cím megegyezik a webáruház ügyfélszolgálati címével.
 2. A Vevő panaszát írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.
 3. A webáruház a panaszt kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a Vevőnek átadja, egyebekben pedig a 4. pont szerint jár el.
 4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) panaszt a webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a Vevő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

X. Szerzői jogok

A weboldalainkon használt grafikai megoldások és szoftverek szerzői jogvédelem alatt állnak. Oldalunk tartalmi, illetve grafikai elemeinek felhasználása csak az oldalakat üzemeltető Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

XI. Technikai eltérések

Prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok, nem számottevő mértékben, de eltérhetnek az ezekben megadottaktól.

XII. A felelősség korlátozása

 1. A webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
 2. Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
  – Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
  – Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

XIII. Adatvédelem

Az Eladónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát, a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni.

XIV. Jogi hézagok és kiegészítések

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

XV. Felhasználási feltételek elfogadása

A Webáruház használatával Vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Az Általános Szerződési Feltételek magyar nyelven íródtak.

Honlapunk egyes funkciók biztosításához, statisztikai adatokhoz, illetve kényelmi szolgáltatások okán cookie/süti fájlokat használ.
Tájékoztató